OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PIRAMIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju farmaceutske ambalaže

Ova Obavijest o zaštiti osobnih podataka („Obavijest“) opisuje kako PIRAMIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju farmaceutske ambalaže („Piramida d.o.o.“) prikuplja, koristi i otkriva osobne podatke tijekom svog poslovanja. Ova Obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka zaposlenika Piramida d.o.o., na koju se odnose posebna pravila.

Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Radi se o svakoj informaciji kojom se izravno može ili pomoću koje se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa i adresa e-pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom koju posjedujemo ili je izgledno da će doći u naš posjed.
Piramida d.o.o. je voditelj obrade podataka u vezi s obradom osobnih podataka navedenih u ovoj Obavijesti.

1. Koje osobne podatke prikupljamo i kako koristimo te osobne podatke

Vezano za obavljanje redovnog poslovanja Piramida d.o.o. , prikupljamo i obrađujemo osobne podatke sukladno zakonima i propisima. Obrađujemo i osobne podatke naših poslovnih partnera, kupaca, dobavljača i pružatelja usluga. Pored toga, Piramida d.o.o. obrađuje i osobne podatke kao dio postupka zapošljavanja te putem videonadzora.
Naglašavamo, da prikupljamo i dalje obrađujemo samo one osobne podatke koji su potrebni u vezi sa svrhama u koje se obrađuju te da ih obrađujemo na način koji je u skladu s tim svrhama.

2. Osobni podaci prikupljeni tijekom obavljanja našeg poslovanja

Piramida d.o.o. je specijalizirani proizvođač staklene farmaceutske amblaže (ampula i bočica iz cijevnog stakla). Više od 90% naše proizvodnje izvozimo na tržište Europske unije i ostala tržišta, certificirani smo za sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001, sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001 i po ISO 15378 standardu koji definira uvjete za primarni pakovni materijal za medicinske proizvode.  

Kako bi učinkovito zadovoljili naše kupce/poslovne partnere, Piramida d.o.o. prikuplja informacije vezane za potencijalan ili stvarni poslovni odnos, a takve informacije mogu uključivati različite osobne podatke.

Prikupljamo i dalje obrađujemo osobne podatke koji se odnose na potencijalne ili postojeće kupce/dobavljače i/ili njihove zaposlenike/zastupnike i/ili druge povezane osobe (npr. članove društva, savjetnike). Ti osobni podaci obično uključuju ime, poštansku adresu, osobni identifikacijski broj, datum/mjesto rođenja, identifikacijsku ispravu, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte, funkciju, podatke o plaćanju i druge pojedinosti povezane s potencijalnim ili stvarnim odnosima.

Izvor osobnih podataka prikupljenih tijekom obavljanja našeg poslovanja može sadržavati informacije i dokumentaciju prikupljenu putem osobnih kontakata i drugih sredstava komunikacije (npr. dopisa, telefona, e-pošte, našeg mrežnog mjesta) s potencijalnim ili postojećim kupcima/dobavljačima, državnim tijelima, ili drugim izvorima (npr. mrežni izvori, službeni registri).

Kako bismo osigurali što bolje obavljanje i na najučinkovitiji način obavljanje djelatnosti Piramida d.o.o., možemo angažirati poslovne partnere izvan društva i pružatelje usluga treće strane kao što su vanjski savjetnici, sudski tumači, odvjetnici, pružatelji IT usluga, računovođe itd. za pružanje tih usluga. Stoga, možemo prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke o takvim poslovnim partnerima / pružateljima usluga i/ili njihovim zaposlenicima/zastupnicima, koji mogu uključivati ime, poštansku adresu, osobni identifikacijski broj, datum/mjesto rođenja, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte i podatke o plaćanju. Ovi osobni podaci prikupljaju se putem osobnih kontakta i drugih sredstava komunikacije (npr. dopisa, telefona, e-pošte, našeg mrežnog mjesta) s tim poslovnim partnerima i pružateljima usluga trećim stranama.

3. Osobni podaci prikupljeni putem poslovnih kontakata

U redovitim poslovnim kontaktima (npr. na sajmovima i drugim sličnim događajima, putem e-mail korespondencije) između naše tvrtke i drugih (npr. potencijalnih kupaca/dobavljača, agenata/posrednika i drugih zainteresiranih strana ) možemo prikupljati osobne podatke tih drugih dionika i /ili njihovih zastupnika. Isti osobni podaci obično uključuju ime, poštansku adresu, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte i funkciju. Obično se ova vrsta informacija prikuplja putem osobnih kontakata (npr. razmjenom posjetnica) i/ili daljnjom komunikacijom (npr. putem e-pošte ili telefona). Osobni podaci o tim drugim dionicima i/ili njihovim zastupnicima upisuju se u bazu podataka koju čuvamo te ih koristimo ako je potrebno ili prikladno.

4. Osobni podaci prikupljeni u postupku zapošljavanja

Kao dio postupka zapošljavanja prikupljamo osobne podatke potencijalnih zaposlenika. Osobni podaci potencijalnih zaposlenika uključuju životopise i/ili druge informacije koje životopis obično sadržava i/ili obično povezane s postupkom zapošljavanja kao što su ime, poštanska adresa, osobni identifikacijski broj, datum/mjesto rođenja, broj telefona/telefaksa, adresa e-pošte, informacije o obrazovanju i prethodnom radnom iskustvu te fotografije. Iste informacije mogu također obuhvaćati posebne kategorije osobnih podataka (npr. zdravstveno stanje).

Osobni podaci prikupljeni putem osobnih kontakata i drugih sredstava komunikacije (npr. dopisa, telefona, e-pošte, našeg mrežnog mjesta) s kandidatima koji se prijavljuju na oglase za posao koje je objavilo društvo Piramida d.o.o.. Zainteresirani kandidati također šalju otvorene molbe za posao, obično putem e-pošte ili putem našeg mrežnog mjesta. Ako smatramo nužnim za postupak zapošljavanja, osim informacija koje nam dostave kandidati, također možemo prikupljati informacije o njima iz drugih izvora (npr. mrežnih izvora). Također, povremeno možemo angažirati pružatelje usluga treće strane (npr. agencije za zapošljavanje) kako bi nam pomogli u postupku zapošljavanja i u prikupljanju informacija, uključujući osobne podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Ako kandidatu u određenoj prilici nije ponuđeno radno mjesto, ali smatramo da bi taj kandidat mogao biti prikladan za drugo radno mjesto u budućnosti, uz privolu tog kandidata također možemo čuvati informacije za buduća razmatranja.

5. Osobni podaci prikupljeni putem videonadzora

Naši poslovni prostori su pod videonadzorom kako bi se osigurala primjerena zaštita osoba i imovine. Putem videonadzora možemo prikupljati osobne podatke naših posjetitelja, uključujući potencijalnih / postojećih kupaca/dobavljača i njihovih zastupnika, ostalih poslovnih partnera i pružatelja usluga. Ovi osobni podaci sadrže uglavnom videoslike posjetitelja, a pohranjuju se u našem IT sustavu na određeno vremensko razdoblje, nakon kojeg se brišu. Samo ovlašteno osoblje Piramida d.o.o. ima pristup tim osobnih podacima te smo uspostavili sustav zapisa prijava u svrhu zaštite tih podataka, kako nalažu zakoni i propisi.

6. Osobni podaci prikupljeni putem našeg mrežnog mjesta / uporabe IP adresa

Posjetitelji našeg mrežnog mjesta nisu dužni dati osobne podatke kako bi iskoristili njegove najbolje funkcionalnosti. Međutim, posjetitelji koji žele podnijeti upit putem našeg mrežnog mjesta moraju dati svoje ime i adresu e-pošte.

Osim informacija koje prikupljamo putem našeg mrežnog mjesta kao što je opisano gore, koristimo tehnologiju za automatsko prikupljanje informacija o uporabi našeg mrežnog mjesta. Primjerice, naš mrežni poslužitelj automatski bilježi kada posjetitelji posjete naše mrežno mjesto, njihove IP adrese i koje internetske preglednike naši posjetitelji upotrebljavaju. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našom web-stranicom i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web-stranicu te da poboljšamo vaše iskustvo korištenja naše web-stranice i usluge.

7. Kolačići

Kako bismo automatski prikupili podatke opisane u prethodnom odjeljku, koristimo „kolačiće“. Kolačić je mala količina informacija koja se šalje na Vaš preglednik i pohranjuje na tvrdom disku Vašeg računala. Molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima za dodatne informacije o kolačićima i kako možete promijeniti svoje postavke da biste obrisali ili odbili kolačiće.

8. Za koje svrhe koristimo osobne podatke

Osobne podatke koristimo za ove svrhe:

 • U svrhu obavljana naše djelatnosti (isporuka naših proizvoda kupcima, nabava sirovina od dobavljača)
 • U svrhu omogućavanja redovnog poslovanja Piramida d.o.o.
 • U svrhu zapošljavanja;
 • U svrhu zaštite osoba i imovine (npr. u slučaju videonadzora);
 • Kako bismo obavijestili naše kupce i poslovne partnere o novostima ili aktivnostima iz našeg poslovanja;

9. Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Pravna osnova za našu obradu osobnih podataka u gore opisane svrhe obično će uključivati sljedeće:

 • Obrada je potrebna za ispunjenje ugovora čija je ugovorna strana kupac/dobavljač
 • Legitimni interes (npr. u slučaju obavljanja naše djelatnosti, u slučaju obrade putem videonadzora, u slučaju obrade u svrhu održavanja poslovne mreže ili u slučaju ostvarenja naših potraživanja);
 • Izričita privola ispitanika (npr. u slučaju potencijalnih zaposlenika koji nam daju privolu za čuvanje njihovih osobnih podataka za kasniju uporabu).

10. S kim dijelimo osobne podatke

Piramida ne dijeli niti širi osobne podatke osim ako je drukčije navedeno u ovoj Obavijesti ili kako je drukčije potrebno ili dopušteno važećim zakonima i propisima:

Dijelimo, prenosimo ili otkrivamo osobne podatke s nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima), prevoditeljima, sudskim tumačima i/ili suprotnim stranama i njihovim zastupnicima, ako je to potrebno radi i u svrhu obavljanja naše djelatnosti;

Nadalje, možemo dijeliti, prenositi ili otkrivati osobne podatke nadležnim tijelima kako bismo poštovali zakonske zahtjeve (npr. možda ćemo morati otkriti podatke poreznoj inspekciji vezano uz pojedine transakcije);

Osim toga, možemo otkrivati osobne podatke našim pružateljima usluga kako bismo omogućili valjano funkcioniranje naše tvrtke te zaštitili sigurnost i cjelovitost naših IT sustava i mrežnog mjesta.

Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, mi ćemo, kako nalažu važeći zakoni i propisi, osigurati da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama kao što su standardne ugovorne klauzule.

11. Koja su Vaša prava prema zakonima i propisima o zaštiti podataka?

Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, ispitanici imaju sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka koje Piramida d.o.o. obrađuje:

 • Pravo od Piramida d.o.o. ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima („Pravo ispitanika na pristup“);
 • Pravo zahtijevati da Piramida d.o.o. ispravi ili dopuni bilo koje osobne podatke ako se otkrije da su netočni ili nepotpuni („Pravo na ispravak“);
 • Pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje Piramida d.o.o. obrađuje iste podatke („Pravo na brisanje“);
 • Pravo da u bilo kojem trenutku povuče privolu ako se obrada odvija na temelju privole;
 • Pravo zatražiti da Vam Piramida d.o.o. pruži Vaše osobne podatke te, ako je moguće, izravno prenese te podatke drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo („Pravo na prenosivost podataka“);
 • Pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo („Pravo na ograničenje obrade“);
 • Pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo („Pravo na prigovor“);
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

U slučaju da ispitanici odluče ostvariti jedno od gore navedenih prava, Piramida d.o.o. će bez nepotrebnog odgađanja postupiti na zahtjev stranke. Ispitanicima ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za još dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Te informacije se pružaju bez naknade.

12. Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Čuvat ćemo osobne podatke koliko god je potrebno u svrhe obrade i to će se to razdoblje razlikovati ovisno o određenoj svrsi. Primjerice, bilo koja računovodstvena dokumentacija mora se čuvati na razdoblje od 11 godina. Nakon što osobni podaci više ne budu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni, uništit ćemo ili anonimizirati te osobne podatke tako da više ne budu u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika.

13. Daljnja obrada u nove svrhe

Ako namjeravamo koristiti Vaše osobne podatke u novu svrhu, koja nije obuhvaćena ovom Obavijesti, tada ćemo Vam prije započinjanja obrade i određivanja relevantnih svrha i uvjeta obrade pružiti novu obavijest u kojoj se objašnjava ta nova uporaba. Ako i kadgod je potrebno, zatražit ćemo prethodnu privolu za takvu novu obradu.

14. Sigurnosne mjere koje koristimo kako bismo zaštitili osobne podatke

Poštujemo obveze na temelju važećih zakona i propisa o zaštiti podataka sigurnom pohranom i uništenjem osobnih podataka, zaštitom osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa i otkrivanja te osiguravanjem provođenja odgovarajućih tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka.

Proveli smo razumne tehničke, administrativne i fizičke mjere osmišljene za zaštitu osobnih podataka, koji su nam povjereni i nad kojima imamo nadzor, od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene i otkrivanja.

Iako provodimo gornje sigurnosne mjere na našem mrežnom mjestu, trebate znati da 100%-tna sigurnost nije uvijek moguća u pogledu našeg mrežnog mjesta i elektroničke komunikacije.

15. Promjena Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. Sva ažuriranja ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka, bit će objavljena na ovoj stranici.
15. Kako nas možete kontaktirati u vezi s Vašim osobnim podacima

Kako biste ostvarili sva relevantna prava, poslali upite ili pritužbe, molimo kontaktirajte nas na:

PIRAMIDA d.o.o.
Resnička 10
10306 Sesvete, Hrvatska
Tel.: +385 12000 884
Faks: +385 12027 971
E-mail: piramida@piramida.hr

Možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske na broj telefona 00385 (0)1 4609-000 ili putem e-pošte azop@azop.hr ili na adresi Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Ova Obavijest o zaštiti podataka posljednji je put ažurirana u veljači 2019.

znak-piramida-60

Contact Info

Piramida d.o.o.

Resnička 10
10360 Sesvete, Hrvatska

Phone: +385 1 2000 884
Fax: +385 1 2027 971
piramida@piramida.hr