Tko smo?

Piramida d.o.o. je proizvođač staklene farmaceutske ambalaže iz Sesveta. 95% naše ukupne proizvodnje čini proizvodnja za izvoz, dok na hrvatskom tržištu ostaje 5% naših proizvoda.

Koja je naša misija?

Naša misija je osigurati staklenu ambalažu vrhunske kvalitete za farmaceutsku i kozmetičku industriju u Europi kroz proaktivan i suradnički pristup, uz jačanje pozicije na globalnom tržištu.
Potičemo izvrsnost, timski rad i kontinuirano poboljšanje u našem poduzeću uz ostvarenje natprosječnog, profitabilnog i održivog rasta.

Koja je naša vizija?

Postati najbolji svjetski proizvođač staklene ambalaže za farmaceutsku i kozmetičku  industriju.

Službeni podaci tvrtke Piramida d.o.o.

Piramida d.o.o.
za proizvodnju staklene farmaceutske ambalaže

Resnička 10, 10360 Sesvete, Hrvatska

Telefon: +385 1 2000 884
Fax: +385 1 2027 971
E-mail: piramida@piramida.hr
OIB: 78563010061

Upoznajte našu 70-godišnju tradiciju proizvodnje staklene farmaceutske ambalaže

Piramida je osnovana 01.10.1950. godine kao gradsko udruženje staklara za proizvodnju božićnog nakita sa sjedištem u centru Zagreba. Nekoliko godina kasnije seli na novu lokaciju i proširuje asortiman izradom termos-boca, fiola i bočica, a nakon kupnje prvog stroja tipa Ambeg za proizvodnju ampula, proizvodi isključivo farmaceutsku ambalažu od cijevnog stakla. Početkom sedamdesetih kupuje i strojeve za proizvodnju bočica tipa Ambeg-RP i tipa Couclet, a ampule započinje proizvoditi i na linijama tipa Scharmois i Anrep.

Godine 1979. Piramida seli na današnju lokaciju te kupuje nove najsuvremenije linije tipa Moderne Mecanique za proizvodnju ampula, a nakon toga i linije za proizvodnju bočica tipa 3 BS i BZ 16. U tom periodu tvrtka je orijentirana na domaće i istočnoeuropsko tržište. Krajem devedesetih proizvodnja ponovno počinje rasti.

Nakon završetka privatizacije 2001. godine, rastu ulaganja i provodi se daljnja tehnološka modernizacija, a Piramida izlazi na cijelo europsko tržište i bilježi nagli rast proizvodnje. Godine 2002. certificira se sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001, koji se godinu dana kasnije integrira sa sustavom upravljanja okolišem prema ISO 14001. Godine 2003. investira se u izgradnju Čistih soba koje zadovoljavaju zahtjeve norme ISO 14644-1 klase ISO 8 u kojima se proizvodi pakiraju. Od 2011. godine tvrtka je certificirana i po ISO 15378 standardu koji definira uvjete za Primarni pakovni materijal za medicinske proizvode.

U srpnju 2012. godine regionalni private equity fond Blue Sea Capital stječe 100 % vlasništva u Piramidi s namjerom daljnjeg investiranja u tvrtku. Cilj Fonda je putem planiranih investicija udvostručiti proizvodnju do 2016. godine te nastaviti desetljetnu tradiciju ulaganja u modernu tehnologiju, zaposlenike i najvišu kvalitetu proizvoda, kako bi Piramida postala jedan od 5 najvećih proizvođača staklene farmaceutske ambalaže u Europi.

Upoznajte tvrtke s kojima Piramida već godinama uspješno surađuje

ADEKA (Turska)
BELUPO d.d. (Hrvatska)
BIOMED LUBLIN WSiSz S.A. (Poljska)
BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA, S.A. (Španjolska)
DEVA (Turska)
FRESENIUS KABI (Portugal, Austrija)
GENERA (Hrvatska)
HBM PHARMA s.r.o. (Slovačka)
KOCAK FARMA ILAC VE KIMYA SAN. (Turska)
KRKA d.d. (Slovenija)
LES LABORATOIRES MEDIS (Tunis)
MENARINI (I.E. Ulagay, Turska)
MICROGEN (Rusija)
MOSCOW ENDOCRINE PLANT (Rusija)
MYLAN (Agila Specialties, Poljska)
NOVARTIS (LEK PHARMACEUTICALS d.d., Slovenija)
POLPHARMA GRUPA(Poljska)
PHARMSTANDARD – UFIMSKIY (Rusija)
PROFARMA (Albanija)
SANOFI AVENTIS (Zentiva, Češka)
SOPHARMA JSCo (Bugarska)
STADA (Hemofarm, Srbija)
SUN PHARMA (TERAPIA S.A., Rumunjska)
TAKEDA GmbH (Nycomed, Austrija)
TEVA (Pliva, Hrvatska)
VALEANT (Jelfa S.A., Poljska)

Moderna proizvodnja ampula i bočica

Proizvodnja ampula

Ampule se proizvode na najsuvremenijim proizvodnim linijama Moderne Mecanique (MM 30 LA-500, LA-501 i LA-502) te KYP (MM-30) s automatskim punjačem staklenih cijevi u karusele i kalibrima za stopostotnu kontrolu najznačajnijih proizvodnih parametara.

Za proizvodnju ampula koriste se staklene cijevi dužine 1.500 mm različitih promjera, ovisno o dimenzijama ampule koja se proizvodi.

Staklene cijevi postave se u punjače stroja i automatskim punjenjem ubacuje se cijev po cijev u dio stroja za obradu i izradu ampula. Preko sustava rotirajućih glava obavlja se rotacija stakla, dok sustav plamenika osigurava zagrijavanje cijevi sa svih strana. Zagrijana se cijev razvlači na potrebnu dužinu i oblikuje u željeni oblik i dimenziju ampule.

Nakon oblikovanja dolazi do odvajanja ampule od ostatka cijevi u stroju. Odvajanje se obavlja pomoću posebnih plamenika koji obavljaju odvajanje i istovremeno otvaranje ampule. Stroj ima 30 glava i ciklus se ponavlja dok se ne izredaju sve glave i dok se iz svake cijevi ne dobije 14 – 32 ampule, nakon čega se proces punjenja ponavlja.

Za postizanje vrhunske kvalitete dimenzije ampula na mjestu zataljivanja koriste se dva specijalna plamenika koje se automatski kompjutorski podešavaju.

Nakon toga izrađene ampule idu na liniju za izradu OPC, CBR , score ringa, printa ili CR.

Ovisno o zahtjevu kupca na liniji se izrađuju obojeni kodni ringovi za lakšu identifikaciju lijeka, kao i sitotisak s tekstualnim ili slikovnim nanosom na tijelu ampule. Sve proizvedene ampule na traci prolaze kroz peć za otpuštanje napona, pečenje boje i sterilizaciju na temperaturi od 560°C do 630°C te ulaze u čistu sobu gdje se pakiraju u plastične (akylux) ili kartonske kutije.

Nakon pakiranja, palete se izvoze u prostor za paletiziranje i skladištenje gotovih proizvoda. U mogućnosti smo proizvoditi ampule sa stopostotnom elektroničkom kontrolom dimenzijskih i kozmetičkih karakteristika.

Proizvodnja bočica

Za proizvodnju bočica koriste se linije proizvođača AMBEG (RP-1) te S.P.A.M.I. (3BS). Za proizvodnju bočica koristimo staklene cijevi dužine 1500 mm različitih promjera ovisno o dimenzijama bočice. Proizvodna linija ima dva glavna dijela, sklop A s gornjim radnim glavama i sklop B s donjim radnim glavama.

Na 3BS stroju A-sklop ima 24 glave, a B-sklop 2 puta po 8 glava.

Na A-sklopu se izrađuje grlo bočice, dok se na B-sklopu izrađuje dno. Sustav sklopova je jedinstven, odnosno čini cjelinu stroja.

Cijevi se pune u gornju glavu stroja na A-sklopu preko automatskog punjača i to redom na sve glave. Nakon punjenja glava, plamenicima se zagrijava vrh cijevi kako bi se sirovina pripremila za oblikovanje na alatima. Ugrijana masa stakla na A-sklopu se preko ulaznog alata (koji služi za izradu otvora bočice) i alata za oblikovanje grla oblikuje u željeni oblik bočice. Oblikovanje se obavlja u tri stupnja na prvom predalatu, drugom predalatu i završnom alatu. Nakon oblikovanja grla, sustavom plamenika odvaja se bočica od preostalog dijela cijevi i na B-sklopu stroja izrađuje se dno. Izrađena bočica transportira se na liniju za kalibriranje dimenzija i po potrebi se izrađuje sitotisak. Izrađene se bočice preko robotičke ruke prebacuju u peć za otpuštanje napetosti i sterilizaciju na temperaturi od 560°C do 630°C.

Gotove ohlađene bočice se iz peći transportiraju u čistu sobu gdje se obavlja pregled i pakiranje u plastične (akylux) ili kartonske kutije. Kutije složene na paletu odvoze se potom u prostor za paletizaciju i skladište gotove robe.

Pakiranje svih proizvoda obavlja se u čistim sobama koje zadovoljavaju zahtjeve međunarodnog standarda ISO 14644-1, klase ISO 8 i GMP klase D.

Briga za okoliš

Piramida u svom sustavu organizacije ima Sektor kontrole i osiguranja kvalitete koji brine o aspektima utjecaja na okoliš, kao i o usklađenosti sa zakonima i propisima.

Briga za okoliš očituje se kroz:

  • odvajanje otpada za reciklažu
  • zbrinjavanje opasnog otpada (boje, ulja, kemikalije za analize)
  • zbrinjavanje otpadnog stakla i
  • stalnu brigu za osiguranje zdravog radnog okoliša.

Na taj način trudimo se pridonijeti čistom i zdravom okolišu.

Piramidin sustav za upravljanje okolišem je standardiziran i certificiran prema standardu ISO 14001:2015.

Opći uvjeti prodaje proizvoda Piramida d.o.o.

PODRUČJE PRIMJENE

Opći uvjeti prodaje proizvoda Piramida d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio svih ugovora o prodaji između Piramida d.o.o. i kupaca proizvoda iz asortimana Piramida d.o.o. Kupnjom proizvoda iz asortimana Piramida d.o.o. kupac prihvaća ove Uvjete. Ovi Uvjeti primjenjuju se u svim slučajevima prodaje proizvoda od strane Piramida d.o.o. osim ako ugovorom/ponudom između Piramida d.o.o. i kupca nije drugačije ugovoreno.

POTVRDA NARUDŽBE

Narudžba se smatra prihvaćenom nakon što Piramida d.o.o. pošalje potvrdu pisanim putem (e-mailom ili faxom). Ukoliko Piramida d.o.o. nije u mogućnosti ponuditi rok isporuke naveden u narudžbi, primjenjivati će se rok isporuke naveden u potvrdi narudžbe. Naručenom količinom se smatra količina navedena u potvrdi narudžbe, ukoliko je različita od one navedene u narudžbi kupca. Kupac ima pravo prigovora na korekciju količine iz narudžbe od strane Piramide d.o.o. u roku 24 sata od primitka potvrde narudžbe.

ISPORUKA

Piramida zadržava pravo pri isporuci pojedinog artikla kako na pojedinim paletama mogu biti isporučena do tri različita serijska broja identičnog proizvoda kao i pravo isporuke nepotpune palete. Piramida zadržava pravo da pri isporuci pojedinog artikla odstupa od naručene količine i to za:

  • ± 5 % za naručene količine iznad 1.000.000 komada ampula
  • ± 7 % za naručene količine manje od 1.000.000 komada ampula
  • ± 5 % za naručene količine iznad 500.000 komada bočica
  • ± 7 % za naručene količine manje od 500.000 komada bočica

PREUZIMANJE ROBE

U slučaju da kupac kasni s preuzimanjem robe, odnosno odgađa preuzimanje robe, kupac je dužan Piramidi d.o.o. platiti ležarinu od 0,1% vrijednosti robe po danu, za svaki dan zakašnjenja. Ležarina ne može iznositi više od 10% ukupne vrijednosti robe.

OPCIJA PONUDE

Ponuda vrijedi 7 dana.

PLAĆANJE

Plaćanje se vrši avansno (najmanje 3 dana prije isporuke) u iznosu 100% ukupne cijene, ukoliko nije drugačije navedeno u važećoj ponudi ili određeno ugovorom. Za kašnjenje kod plaćanja zaračunava se zatezna kamata u visini od 12% godišnje. Paritet je EXW prema INCOTERMS 2010, ukoliko nije drugačije navedeno u ponudi ili ugovoru.

PRIGOVOR

Prigovor se daje u pisanom obliku i to u roku od 15 dana od zaprimanja robe od strane kupca za vidljive nedostatke, odnosno u roku od 12 mjeseci od zaprimanja robe od strane kupca za skrivene nedostatke. Prigovor obavezno mora sadržavati Piramidin serijski broj proizvoda, naziv proizvoda, datum proizvodnje, količinu neodgovarajućih proizvoda te opis i postotak ustanovljenih grešaka. Također, kupac je dužan dostaviti uzorke neodgovarajućih proizvoda. Proizvode za koje se utvrdi da su neodgovarajući, kupac može vratiti samo nakon pisanog odobrenja Piramide d.o.o. U dogovoru s kupcem, Piramida će zamijeniti neodgovarajući proizvod ili će kupcu nadoknaditi uplaćena sredstva. Piramida d.o.o. ne odgovara za štetu iznad iznosa vrijednosti neodgovarajućih proizvoda.

PAKIRANJE

Proizvodi Piramida d.o.o. se pakiraju se u polipropilenske kutije. Kutije se slažu na euro palete dimenzija 1200 x 800 mm i omataju rastezljivom folijom.

SKLADIŠTENJE

Roba treba biti skladištena u zatvorenom, suhom i čistom prostoru, zaštićena od vanjskih utjecaja.

VLASNIŠTVO ROBE

Roba ostaje u vlasništvu Piramide d.o.o. sve dok na poslovnom računu Piramide d.o.o. ne bude evidentirana uplata pune cijene robe, uključivo sa svim eventualnim troškovima navedenim na računu.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve sporove koji bi proizašli iz ovih Uvjeta ili u vezi s njima, odnosno iz ugovora između Piramide d.o.o. i kupca ili u vezi s njima, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihova valjana nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom sudu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebački pravilnik). Mjerodavno pravo za rješavanje sporova je hrvatsko pravo.

SALVATORSKA ODREDBA

Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uvjeta pokaže ništavnom, ostale odredbe Općih uvjeta poslovanja ostaju na snazi. Ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja je najbliža trgovačkom cilju koji su ugovorne stranke htjele postići ranijom odredbom koja je proglašena ništavnom. Ukoliko ima više ništavnih odredbi, ova klauzula se primjenjuje za svaku ništavnu odredbu.

VIŠA SILA

Piramida d.o.o. nije odgovorna za bilo koju štetu, povećani trošak ili gubitak koji bi kupac pretrpio ili bi mogao pretrpjeti zbog zakašnjenja ili neizvršenja obveza od strane Piramide d.o.o. u slučajevima kao što su, između ostalog: rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, terorističko djelovanje, neprijateljstva (bez obzira na to je li rat objavljen), građanski rat, pobuna ili ustanak, djelovanja Vlade ili djelovanja koja su u skladu s bilo kojim zahtjevima Vlade; pojava epidemije; slučajevi kao što su, između ostalog, potresi, tornada, orkani i požari; bitan zastoj u poslovanju kao posljedica sudskih naloga, zabrana ili sličnih naloga koje su dobile treće strane; kolektivni radni sporovi, ili štrajkovi, ili radnje prosvjednika; nesreće na strojevima postrojenjima ili dijelovima postrojenja koja se koriste za izvršenje obveza prema kupcu. U slučajevima iz prethodnog stavka Piramida d.o.o. ima pravo, bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema kupcu, u cijelosti ili djelomično odustati ili otkazati narudžbe koje je preuzela.

Piramida d.o.o.
Resnička 10, 10360 Sesvete, Hrvatska
Telefon +385 1 2000 884
Fax +385 1 2027 971
E-pošta piramida@piramida.hr

 

nagrada
pramida-zgrada2

Kontakt

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak: 8:00 -16:00

Javite nam se

Ukoliko imate kakvih pitanja, javite se bez oklijevanja.