Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:

Optimizacija poslovnih procesa poduzeća Piramida uvođenjem IKT opreme i rješenja

Kratki opis projekta 

Poduzeće Piramida u sklopu projekta nabavlja IKT opremu i rješenja. Razlog investicije je posjedovanje zastarjele informatičke infrastrukture koja je usporavala svakodnevno poslovanje poduzeće. Kako je poduzeće promicatelj suvremene proizvodnje koja kontinuirano raste i razvija se, novom opremom optimizirat će svoje poslovne procese te će na taj način povećat efikasnost rada.

Ciljevi projekta:

Unaprjeđenje poslovnih procesa, povećanje efikasnost poslovanja, zapošljavanje novih zaposlenika i povećanje prihoda.

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljena IKT oprema i rješenja, instalirana, funkcionalna i umrežena, zaposlenici su osposobljeni za korištenje iste. Osim navedenog rezultat su povećanje efikasnosti rada, uštede vremena i resursa, bolje interne komunikacije u poduzeću, dok će integriranju poslovnih funkcija doprinijeti umrežavanjem IKT opreme i rješenja na način da na istom problemu može raditi više ljudi istodobno te u realnom vremenu razmjenjivati saznanja i rezultate koristeći softvere na različitim računalima.

Ukupna vrijednost projekta:

1.192.525,00 HRK

EU potpora:

537.868,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 01. ožujka 2019. do 20. prosinca 2020. 

Kontakt osoba za više informacija: 

Maja Bljaić Penić

maja.bljaicpenic@piramida.hr 

+385 1 200 0884

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf


Naziv projekta:

Jačanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća proširenjem kapaciteta i unapređenjem procesa proizvodnje staklene ambalaže.

Kratki opis projekta:

Poduzeće Piramida će u sklopu projekta nabaviti i implementirati linije za proizvodnju ampula, te nabaviti kameru za optičku kontrolu i nadzor proizvodnje koja se postavlja na tu liniju. Investicija predložena projektom nastala je kao odgovor na detektirani razvojni i tržišni potencijal s jedne strane i problem gomilanja škarta prilikom proizvodnje s druge.

Ciljevi projekta:

Ulaganjem u nabavu linije za proizvodnju ampula i kamera za optičku kontrolu i nadzor proizvodnje direktno će se utjecati na iskorištavanje razvojnog i tržišnog potencijala proširenjem proizvodnih kapaciteta i povećanjem obujma proizvodnje s jedne strane, dok će s druge Prijavitelj optimizirati proizvodnju smanjenjem količine škarta i tako unaprijediti učinkovitost proizvodnog procesa. Nastavno na navedeno ciljevi jesu: povećanje prihoda od prodaje, prihoda od izvoza te broja zaposlenika.

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljena je nova proizvodna linija kao i kamere za optički kontrolu i nadzor, postavljeno, testirano i pušteno u pogon. Uspješno sudjelovanje na sajmu. Osim navedenog rezultati su povećanje broja zaposlenih, povećanje prihoda od prodaje te prihoda od izvoza.

Ukupna vrijednost projekta:

3.730.647,65 HRK

EU potpora:

960.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 6. lipnja 2018. do 6. lipnja 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Maja Bljaić Penić

maja.bljaicpenic@piramida.hr

+385 1 200 0884

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf


Naziv projekta: 

Internacionalizacijom poslovanja do jačanja međunarodne konkurentnosti

Kratak opis projekta: 

Prijavitelj je poduzeće koje proizvodi staklenu farmaceutsku ambalažu od cijevnog stakla, a koje nastoji ostati promicatelj suvremene proizvodnje uz održavanje dugoročnih i partnerskih odnosa s kupcima i dobavljačima. Kako bi proširio poslovanje na postojećem europskom i domaćem tržištu te ušao na svjetsko – sjevernoameričko tržište te tržište Jugoistočne Azije, provest će se predmetni projekt „Internacionalizacijom poslovanja do jačanja međunarodne konkurentnosti“. Ulaganje se odnosi na sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima vezanih uz farmaceutsku industriju, koji obuhvaćaju prezentaciju proizvoda te b2b sastanke s potencijalnim klijentima, a čime će se povećati mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ulaganje u ovaj projekt pomoći će korisniku da poveća mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Učinci koje će provedba generirati jesu povećanje prepoznatljivosti poduzeća, privlačenje novih klijenata, širenje poduzeća na nova tržišta te povećanje prihoda od prodaje i izvoza.

Ukupna vrijednost projekta:

1.327.760,00 kn

 Iznos koji sufinancira EU (u HRK):

804.544,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:

2. studenog 2018. do 2. studenog 2020.

Kontakt osobe za više informacija:

Maja Bljaić Penić, tel: +385 (0)1 200 0884

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika PIRAMIDA d.o.o.

znak-piramida-60

Contact Info

Piramida d.o.o.

Resnička 10
10360 Sesvete, Hrvatska

Phone: +385 1 2000 884
Fax: +385 1 2027 971
piramida@piramida.hr