Piramida d.o.o.
Ampule Bočice Kvaliteta Studije slučaja O Piramidi
EU fond EU fond

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI; Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

Jačanje konkurentnosti i učinkovitosti Piramide d.o.o ulaganjem u proizvodne kapacitete za proizvodnju ampula“

Kratki opis projekta

Dana 22.08.2017., tvrtka Piramida d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti i učinkovitosti Piramide d.o.o ulaganjem u proizvodne kapacitete za proizvodnju ampula“, referentna oznaka ugovora oznake KK.03.2.1.05.0142. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020, tj. iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2014. – 2020.

Ulaganjem u proizvodne kapacitete i optimizaciju procesa, Piramida želi utjecati na produktivnost rada proizvodnog pogona i kvalitetu usluge s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke kako bi mogla širiti poslovanje, dodatno zapošljavati i povećati izvoz svojih proizvoda i usluga.

Opći cilj projekta

Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP ulaganjem u proizvodne kapacitete.

Specifični cilj

Povećati konkurentnost i učinkovitost Piramide d.o.o. proširenjem proizvodnih kapaciteta za proizvodnju ampula i optimizacijom cjelokupnog proizvodnoga procesa ampula.

Aktivnosti (Elementi projekta)

1. Ulaganje u liniju za proizvodnju ampula i uvođenje sustava za praćenje efikasnosti proizvodnje ampula

2. Sudjelovanje na sajmovima

3. Upravljanje projektom

4. Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta

Uvođenjem 16. linije za proizvodnju ampula i sustava za praćenje efikasnosti proizvodnih linija za proizvodnju ampula, povećavaju se i optimiziraju proizvodni kapaciteti čime se podiže konkurentnost i učinkovitost tvrtke te otvaraju 43 radna mjesta. Projektom se podiže kvaliteta proizvoda i usluge na unutarnjem ali i na vanjskom tržištu, čime se izravno potiče izvoz. Očekivani rezultati projekta su povećanje broja zaposlenih, povećanje prometa i povećanje izvoza.

Ukupna vrijednost projekta: 3.555.220,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.338.915,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: listopad 2016. – prosinac 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Milan Gavrić, milan.gavric@piramida.hr

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01 OPKK 2014-2020 hrv 27112014.pdf

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Isprintaj isprintaj  |  Na vrh na vrh

Standardne ampule Po mjeri
Standardne Injekcijske Za tablete S navojem - ON type Po mjeri
Profil tvrtke Povijest Referentna lista Proizvodnja Okoliš Opći uvjeti prodaje Kontakt