Piramida d.o.o.
Ampule Bočice Kvaliteta Studije slučaja O Piramidi
Legal notice Legal notice
How did we manage to solve the vial breakage problem?
Više info

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Osobni podatak.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte i sl.).

Svrha prikupljanja.

Osobne podatke prikupljamo u svrhu informiranja naših naručnika eNovina Piramide d.o.o. kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, kako bismo vas informirali o postojećim i novim sadržajima koji bi vama mogli biti od interesa, te kako bismo vas upoznali s našim proizvodima i uslugama.

Podaci koje prikupljamo.

Pristup web stranici Piramida d.o.o. (www.piramida.hr) je slobodan i ne traži se registracija. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama (npr. prijava na eNovine). Prilikom prijave na eNovine tražimo adresu e-pošte.

Print print  |  To top to top
Standard ampoules Custom made
Standard vials Injection vials Prescription vials Screw-neck vials Custom made
Company profile History Our customers Production Environment General sale terms
 and conditions
Contact